Generalforsamling Odder IGF Badminton

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Odder IGF Badminton onsdag den 19 februar kl. 17.30-18.30 i Foreningslokalet Spektrum Odder.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Odder IGF Badminton onsdag den 19 februar kl. 17.30-18.30 i Foreningslokalet Spektrum Odder.

Bestyrelsen genopstiller, men der mangler mange frivillige kræfter til andre store og små opgaver. Vi har talt om fremadrettet at uddelegere flere opgaver,  hvorvidt det bliver i form af enkeltopgaver eller via udvalg er ikke fastlagt endnu, så vi opfordrer alle der ønsker at søge indflydelse på klubbens fremtidige virke og aktiviteter at møde op.

Mvh bestyrelsen