Generalforsamling.

Der indkaldes til generalforsamling i Odder IGF Badminton onsdag d. 27. februar 2019 kl. 17.30-18.30 Spektrum – Panorama .

1. Dagsorden

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Kontingent forhøjelser næste sæson

6. Indkomne forslag

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelse

9. Valg af suppleant

10. Valg af en revisor, og en revisorsuppleant

11. Eventuelt Alle i bestyrelsen genopstiller,  men vi opfordrer flere til at stille op evt. som suppleanter. 

Som udgangspunkt er den nuværende bestyrelse villige til at fortsætte med de hidtidige opgaver, men hvis klubben skal videre udvikles er der behov for nye kræfter.  Vi har især en opfordring til forældre til nogen af de yngre børn i klubben om at stille op, så deres interesser også kan blive repræsenteret i bestyrelses arbejdet. Bestyrelses arbejdet består som udgangspunkt i 4 årlige møder,  samt hvad man derudover vælger at påtage sig af opgaver for klubben. Arbejdet er ulønnet men bliver tilgodeset med et frit klubmedlemsskab på et hold efter eget ønske samt en klubdragt.

Mvh bestyrelsen