Kære medlemmer.

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Odder Badminton Klub onsdag d. 28.2.24. kl 17.30 i Spektrum, lokale 4.

Dagsorden:

Velkomst

Valg af dirigent

Formandens beretning

Godkendelse af regnskab 2023

budget for 2024

Valg til bestyrelse; Jan Markussen genopstiller ikke, Eigil Rasmussen ,formand stiller sit mandat til rådighed.

Eventuelt.

Der vil være kaffe, te og vand . Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne,

Eigil Rasmussen, formand