Tidligere banebrugere fra sidste sæson har fortrinsret for booking frem til den 15/8 , hvorefter banebrug gives frit til andre interesserede. Bemærk fortrinsretten til booking gælder ikke til en bestemt bane/tidspunkt, her gælder først til mølle princippet på lige vilkår blandt alle tidligere bane brugere.